Ionad Nuachta

Críochnaíonn Tréimhse Aistrithe an Chórais REX 30 Meitheamh

2020-06-18
D'fhorbair an Coimisiún Eorpach an córas TF REX. Is féidir le Ballstáit an Aontais Eorpaigh, tíortha tairbhíocha an Chórais Ghinearálaithe Sainroghanna (GSP), agus Tíortha agus Críocha Thar Lear (OCTanna) an córas a úsáid.

Dar leis an gCoimisiún Eorpach, is é an córas REX:

córas deimhnithe maidir le tionscnamh earraí atá bunaithe ar phrionsabal na féin-dheimhnithe. Dearbhaíonn oibreoirí eacnamaíocha bunús earraí trí bhíthin ráitis tionscnaimh mar a thugtar orthu. Le bheith i dteideal ráiteas tionscnaimh a dhéanamh amach, caithfidh oibreoir eacnamaíoch a bheith cláraithe i mbunachar sonraí ag a údaráis inniúla. Déantar an t-oibreoir eacnamaíoch de bheith ina 'onnmhaireoir cláraithe'.

Is é an córas REX an téarma a úsáidtear chun an córas deimhnithe tionscnaimh ina iomláine a ainmniú, agus ní amháin an córas TF bunúsach a úsáidtear chun onnmhaireoirí a chlárú.

Feidhmeanna an Chórais REX
Úsáidtear an Córas REX chun onnmhaireoirí a chlárú. Le bheith ina Onnmhaireoir Cláraithe, líonann onnmhaireoirí foirm chlárúcháin agus cuireann siad í sin faoi bhráid an údaráis chustaim.

Má athraítear aon cheann de na sonraí clárúcháin, tá oibleagáid ar an onnmhaireoir na hathruithe seo a chur in iúl don údarás custaim, ionas gur féidir an Córas REX a nuashonrú.

Féadfaidh an t-údarás custaim stádas Onnmhaireora Cláraithe onnmhaireora a chúlghairm má scoireann an chuideachta de bheith ann, nó má dhéanann an t-onnmhaireoir cláraithe calaois.

Cur i bhfeidhm an Chórais REX san AE
De réir an Choimisiúin Eorpaigh, cuirtear an córas REX i bhfeidhm ar:

San AE, cuireann na hoibreoirí eacnamaíocha an córas REX i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

Oibreoirí AE a onnmhairíonn earraí tionscnaimh chuig tíortha tairbhíocha an GSP chun críocha carnadh déthaobhach tionscnaimh
Oibreoirí AE a onnmhairíonn earraí tionscnaimh chuig OCTanna chun carnadh tionscnaimh déthaobhach nó chun leas a bhaint as tosaíochtaí aontaobhacha arna ndeonú ag OCT don AE
Oibreoirí AE a onnmhairíonn earraí tionscnaimh chuig tríú tíortha a bhfuil Comhaontuithe Saorthrádála ag an AE leo a fhorálann go ndearbhaíonn onnmhaireoirí atá cláraithe sa chóras REX bunús earraí;
De thuras na huaire, tá na Comhaontuithe seo a leanas i gceist:
An Comhaontú idir an AE agus Ceanada (CETA)
An Comhaontú idir an AE agus an tSeapáin
An Comhaontú idir an AE agus Vítneam
An EPA céim idir an AE agus Cote d’Ivoire
Amhail an 1 Meán Fómhair 2020, an EPA eatramhach idir an AE agus Oirthear agus Deisceart na hAfraice (ESA).

Foráiltear leis an gComhaontú idir an AE agus Singeapór a tháinig i bhfeidhm le déanaí (Samhain 2019) go ndéanann onnmhaireoirí ceadaithe bunús earraí a thionscnamh san AE a dhearbhú agus ní ag onnmhaireoirí cláraithe. Tá sé seo toisc gur tugadh an Comhaontú idir an AE agus Singeapór i gcrích blianta fada ó shin, sula raibh an córas REX ann cheana.

Ath-choinsíneoirí AE in ionad cruthúnais tionscnaimh (teastais Fhoirm A, teastais EUR.1, dearbhuithe tionscnaimh, ráitis tionscnaimh, â € ¦) i gcás ina ndéantar ath-choinsíniú laistigh den AE nó chuig an Iorua nó an Eilvéis (sa GSP).
Impleachtaí an Chórais REX
D’fhéadfadh go mbeadh taraif allmhairithe níos ísle infheidhmithe nuair atá tú ag iompórtáil earraí ó thríú tíortha. Ionas go mbeidh feidhm ag an ráta níos ísle seo, caithfidh an t-allmhaireoir a bheith in ann doiciméad tosaíochta bunaidh a bheith aige, cosúil le EUR.1 nó Foirm A.

Leis an gcóras REX, athróidh sé seo. Is leor dearbhú REX do thíortha a úsáideann an córas REX. Ní úsáidtear EUR.1 agus Foirm A a thuilleadh.

Tá go leor tíortha ann cheana féin a oibríonn leis an gcóras REX. Bíonn idirthréimhse i gcónaí ag tíortha a chuireann an córas i bhfeidhm inar féidir na doiciméid EUR.1 agus Foirm A agus an dearbhú REX a úsáid. Tar éis na hidirthréimhse, ní féidir ach dearbhuithe REX a úsáid.

Mar a deir an Coimisiún Eorpach:

Ag deireadh na hidirthréimhse, ní bheidh coinsíneachtaí os cionn 6 000 EUR i dteideal cóireála tosaíochta taraife GSP san AE ach amháin má tá ráiteas tionscnaimh arna dhéanamh ag onnmhaireoir cláraithe leis.

Idirthréimhse dar críoch an mhí seo
Ag deireadh na míosa seo, tá deireadh leis an idirthréimhse do roinnt tíortha. I measc na dtíortha seo tá an Bhanglaidéis, Buircíne Fasó, an Chambóid, Cabo Verde, an Indinéis, Madagascar, na hOileáin Fhilipíneacha, agus Vítneam. Is féidir leat léargas a fháil ar thíortha a chuir an córas REX i bhfeidhm anseo.

I gcás roinnt tíortha, beidh sé deacair an spriocdháta a bhaint amach. Tá COVID-19 ag cur isteach ar go leor gnéithe den gheilleagar. D’fhógair an Coimisiún Eorpach go bhfuil sé sásta síneadh ar an idirthréimhse a dheonú do thíortha atá ag streachailt spriocdháta an 30 Meitheamh a chomhlíonadh. Ansin síneofar an idirthréimhse go 31 Nollaig 2020.

Eisceachtaí maidir le Coinsíneachtaí Earraí faoi bhun EUR 6000
Nuair a bhíonn luach iomlán na n-earraí tionscnaimh faoi bhun EUR 6000 onnmhaireoirí ní gá iad a chlárú sa chóras REX chun cead a thabhairt ráiteas tionscnaimh a dhéanamh amach.

Maidir le coinsíneachtaí os cionn EUR 6000 ní mór d’onnmhaireoirí a bheith ina n-Onnmhaireoirí Cláraithe agus clárú bailí a bheith acu.

Chun míniú iomlán a fháil ar an gcóras REX, féach leathanach REX láithreán gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

Tóg an Luchtaigh as d’intinn
Má tá aon cheist agat ar Ráitis Tionscnaimh agus ar an gcóras REX, déan teagmháil le duine dár speisialtóirí le do thoil. Tá siad sásta cabhrú agus an t-ualach a bhaint de d’intinn.
+86-755-25117540
[email protected]