Ionad Nuachta

Foilsíonn OCIMF Treoirlínte maidir le Rialú Long Drugaí agus Alcóil Ar bord

2020-06-28
D’fhógair Fóram Mara Idirnáisiúnta na gCuideachtaí Ola (OCIMF) go bhfoilseofaí an dara heagrán de na Treoirlínte chun Long ar bord Drugaí agus Alcóil a rialú.
 
Aithníonn OCIMF agus an tionscal muirí i gcoitinne an tionchar agus na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith tromchúiseach a bhaineann le húsáid agus mí-úsáid alcóil, drugaí nó substaintí lagaithe eile ag pearsanra muirí.
 
Taispeánann taighde gur féidir le clár tástála randamach drugaí agus alcóil san ionad oibre atá deartha i gceart an riosca a bhaineann le húsáid mhíchuí drugaí agus alcóil a mhaolú agus teagmhais agus timpistí san ionad oibre a laghdú.
 
Baineann an treoirlíne seo le hoibreoirí árthaí mara agus oibreoirí críochfoirt a bhfuil baint acu le hoibríochtaí long agus cladaigh. Ní thugann sé aghaidh ar thástáil drugaí agus alcóil a bhaineann le cóireáil mí-úsáide substaintí, filleadh ar an obair agus tástáil iarchúraim.
+86-755-25117540
[email protected]